Snörrasskydd – vi guidar dig rätt!

Hos oss lär du dig mer om:

  • Ansvar & regler
  • Plåt- & tegeltak
  • Inköp & leverantör

Varför använda snörasskydd?

Fastighetsägarens ansvar

De flesta känner till att fastighetsägaren har stora skyldigheter att förhindra att snö och is faller till marken från hustak och fasader. Vi påminns om detta när vi då och då får kryssa bland skyltar på trottoaren som varnar om risk för ras. Att endast varna för rasrisk eller spärra av trottoaren räcker dock inte. I Sverige sträcker sig fastighetsägarens ansvar långt.

Snörasskydd - Regler

Kraven på snörasskydd finns reglerade i både Sveriges rikes lag och i Boverkets regler. I Ordningslagen kan vi läsa om att fastighetsägaren är skyldig att hålla is och snö borta från personer och egendom, annars riskerar ägaren straffas och få betala skadestånd. Boverkets taksäkerhetsregler kräver att snörasskydd finns på alla nyproducerade byggnader.

Hur används snörasskydd?

Ett bra ishinder

Snörasskyddets huvuduppgift är att förhindra att frysta snöklumpar och is faller till marken. När temperaturen varierar på vintern kan stora mängder snö på taken smälta samtidigt, ofta som en följd av solens uppvärmning eller värme som strålar ut från fastigheten.

Hejdar fallet

Uppvärmningen gör att snön smälter och att vatten samlar sig i takfickor och stuprännor. När kylan återigen slår till bildas isblock som till sist släpper taget och rasar ned i hög fart. Har du då ett snörasskydd på taket kan det avvärja fallet och skydda marken under.

Underhåll av tak

Ligg steget före och kontrollera ditt tak innan vintern slår till. Utöver ett bra snörasskydd är det viktigt att se till att taket håller måttet. Vintern ställer krav på tak som man kanske inte uppmärksammat tidigare under året. Oavsett om du har plåttak, tegeltak eller tätskikt är det viktigt att se över för att undvika skador och ett kallt hem i december. Företaget AJ-tak.se hjälper dig med alla takarbeten i Stockholm och ser till att ditt tak och plåt är redo att hantera vinterns utmaningar.

Snörasskydd för plåttak

Plåttak finns i flera olika utföranden och utseenden vilket gör det lätt att matcha, eller bryta av, husets övriga färg beroende på tycke och smak. Plåttaket är populärt i och med att det är lätt och relativt underhållsfritt.

Om du är i behov av underhåll av ditt plåttak bör du ta hjälp av ett professionellt plåtslageri som kan se till att ditt tak håller i flera år framöver. Företaget JW plåtslageri är en erfaren plåtslagare i Stockholm som arbetat med plåt i över 25 år. Så oavsett om det är underhåll eller du tycker det är dags att byta till plåttak kommer du få den hjälp du behöver för ett lyckat och snyggt utfört arbete.

Ofta passar snörasskydden för plåttak även på ytpappstak. Glöm inte att kolla hur många höjdmeter snörasskydden är avsedda för. Ofta står det maximala antalet höjdmeter angivet och i vissa fall typen av hus de är avsedda för, exempelvis enplansvilla.

Billiga snörasskydd för plåttaket

Vi har valt ut två säkra snörasskydd för plåttaket. Varför har vi fastnat för just dessa? Jo, båda är väldigt lättmonterade. Frågar du runt i branschen vet du att montera snörasskydd inte alltid är gjort i en handvändning.

Snörasskydd - Pris

Vi har sedan länge sökt efter lättmonterade snörasskydd för plåttak i bra kvalitet och kommit fram till att nedanstående produkter är det bästa du kan hitta under tusenlappen.

Snörasskydd för plåttak (komplett paket)

Längd: 120 cm eller 80 cm.
Färg: finns i grått eller rött utförande.
Inkl. konsoler, rör och skruvar.

Se pris!

Snörasskydd för plåt (lättmonterad tvårörskonsol)

Längd: 153 cm eller 233 cm.
Färg: finns i svart utförande.

Se pris!

Snörasskydd tegeltak

Svenska folkets favorit tegeltak anses av många som det vackraste hustaket. Visst är det långt ifrån underhållsfritt men med rätt underhåll kan tegelpannorna hålla många decennier. Men brukar man sätta snörasskydd på tegeltak?

För att undvika skador och olyckor är det viktigt att taket är lättillgängligt och säkert att arbeta på. Men det är även fastighetsägarens skyldighet att det finns skydd för marken och förbipasserande människor. Företaget JWPlat.se hjälper dig montera snörasskydd samt andra taksäkerhetsprodukter. Se till att kontrollera ditt tak regelbundet och komplettera snörasskydd med skottning under vinterhalvåret för att du skall veta att din fastighet verkligen uppfyller kraven för taktsäkerhet.

Självklart gör man det! Det är vanligt att montera snörasskydd på tegeltak vilket visar sig i det breda utbudet på marknaden. Tänk på att snörasskydd bör monteras längs hela takfallets längd. Detta för att inte överbelastas av snö från större yta än skyddet är till för.

Billiga snörasskydd för tegeltaket

Vi vill lyfta fram två snörasskydd som kan monteras på tegeltaket. Båda alternativ uppnår de höga kvalitet- och säkerhetskriterier vi ställer på snörasskydd.

Snörasskydd - Pris

Efter att ha testat runt olika varianter och modeller på marknaden kan vi konstatera att dessa två snörasskydd är de mest prisvärda för tegeltak.

Snörasskydd, 3-rörsgrind (förmonterade skarvplåtar)

Längd: 300 cm.
Färg: finns i svart eller tegelrött utförande.

Se pris!

Snörasskydd, lertegeltak (lättmonterad tvårörskonsol)

Längd: 153 cm eller 233 cm.
Färg: finns i svart utförande.

Se pris!

Takrasskydd över entrén

Om du är på jakt efter ett snörasskydd som ska skydda entrédörren mot fallande snö och is rekommenderar vi ett snörrasskydd (eller takrasskydd som det ibland kallas) som är avsett för just detta ändamål.

Ett snörasskydd som är speciellt framtaget för att skydda just dörrar och entréer är Beijers 3-rörsskydd för entréer. Snörasskyddet är tre meter brett och finns i både svart och tegelrött. Skyddet levereras komplett med att hållare och fäste.

Fastighetsägarnas ansvar för snö och is

Tänk på att…

  • Förse yttertaket med snörasskydd
  • Planera skottning/avtal med plåtslagare i god tid
  • Avspärrning av trottoar endast får ske begränsad tid
  • Snörasskydd kan även behövas långt upp på taket

Är du fastighetsägare i Stockholm? Se till att anlita en erfaren plåtslagare som A&J Tak och Plåt för snöskottning i god tid. Licenserade och med lång erfarenhet av att arbeta på tak gör att du kan känna trygghet i att ditt tak alltid är skottat under vinterhalvåret och ingen snö riskerar att falla på förbipasserande.

För mer information

Läs Fastighetsägarnas Faktablad om snö och is.

Snörasskydd i Boverkets regler om byggande

Bild från Boverkets sida om Taksäkerhet där du också kan läsa mer om snörasskydd.